De ontwikkelingen en trends in AI: 2024 en daarna

December 13, 2023

De ontwikkelingen en trends in AI: 2024 en daarna

2023 was een waanzinnig jaar voor zowel AI als ons bedrijf Bytesize AI. We verwelkomden onze eerste klanten, organiseerden onze eerste hackathon, stelden onze eerste offertes op en maakten natuurlijk enkele fantastische blunders (oh, marketingcampagne 1.0...).

Voor AI als concept was het een jaar van ontdekking en zichtbaarheid. Elk bedrijf in deze sector heeft met ongelooflijke snelheid geïnnoveerd. In slechts één jaar tijd zijn we van complete onbekendheid naar het buzzwoord van 2024 gegaan. Inmiddels zijn bedrijven goed op weg om AI te integreren in hun bedrijfsprocessen en de eerste grote successen zijn dit jaar al geboekt.

Nu 2023 bijna ten einde is, is het de perfecte tijd om onze visie voor 2024 en daarna te onthullen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends in AI? Hoe beïnvloeden ze ons? En welke richting slaan we in? Hieronder geven we een heldere uiteenzetting van de trends, de impact op bedrijven anno 2024, onze visie op deze trends en de acties die wij nemen om deze ontwikkelingen te integreren in de applicaties die we voor jouw bedrijf bouwen.

Groot versus klein: David of Goliath?

We zien een trend waarbij grote AI-modellen, zoals GPT-4, uitblinken in diverse taken. Echter, het hertrainen van deze grote modellen is kostbaar en tijdrovend. Zo is het bijvoorbeeld niet haalbaar om ChatGPT te trainen met de interne documentatie van jouw bedrijf. Hierdoor ontstaat de noodzaak voor kleinere modellen, zoals Llama 7B, Mistral 7B, en Phi 2.0. Deze modellen kunnen worden aangepast aan de unieke behoeften en data van jouw bedrijf. Dit biedt kansen voor concurrentievoordeel, verbeterde producten, en diepere inzichten in bedrijfsprocessen. Met deze modellen kunnen zelfs chatbots worden ontwikkeld die jouw bedrijfsdata en -kennis in menselijke taal kunnen verwerken.

Deze kleinere modellen zijn ook geschikt om lokaal te draaien op minder krachtige apparaten. In de toekomst kunnen we zelfs modellen verwachten die draaien op mobiele telefoons of camera's.

Visie: Kleinere modellen zullen een steeds groter deel van de markt innemen ten opzichte van de grotere modellen. We verwachten dat bedrijven beter zullen worden in het trainen en aanpassen van deze kleinere modellen voor hun specifieke doeleinden, wat leidt tot optimalisatie van bedrijfsprocessen en het vergaren van diepgaande kennis op een dynamische manier.

Actie: We werken momenteel samen met twee van onze partnerklanten aan het integreren van een vector database met als vervolgstap het lokaal trainen van een Large Language Model (LLM) voor hun specifieke bedrijfsbehoeften. In 2024 richten we ons sterk op de ontwikkeling van lokale, kleine, gespecialiseerde LLMs voor zakelijke toepassingen.

Agents: Wie-o-wie zet ik aan het werk?

Wat zijn Agents? Agents zijn in essentie gespecialiseerde LLMs die gericht zijn op één specifieke taak. Stel je voor, je wilt een reis boeken. Je stelt deze vraag aan een LLM zoals ChatGPT, die vervolgens de taak analyseert (bijvoorbeeld het zoeken van locaties, tickets, hotels, enzovoort). ChatGPT kan dan voor elke deeltaak een agent inzetten die gespecialiseerd is in dat specifieke onderdeel. Het voordeel hiervan is dat deze agents parallel taken kunnen uitvoeren en hun bevindingen met elkaar kunnen delen. Simpel gezegd, het resultaat is een beter georganiseerde reis.

Visie voor 2024: 2024 wordt het jaar van de agents. We zien een trend in de ontwikkeling van kleinere, gespecialiseerde modellen voor specifieke taken. Een algemene AI zal verschillende agents inzetten of raadplegen voor het uitvoeren van taken. Deze agents kunnen dienen voor bedrijven, individuen of andere AI's.

Visie na 2024: In de toekomst zal iedereen, of het nu een persoon, bedrijf, instituut of kenniscentrum is, een AI-agent hebben die hun kennis en vaardigheden vertegenwoordigt. Stel je voor, in 2026 wil je een reis boeken. Je vraagt het aan je persoonlijke AI (die jouw voorkeuren kent), die vervolgens razendsnel communiceert met talloze andere AI's, zoals die van Airbnb. We verwachten dat dit de snelheid en efficiëntie van communicatie en planning enorm zal versnellen. Alles van het boeken van reizen, het zoeken naar een zeer geschikte partner of baan, de juiste leverancier kiezen, tot aan het verkopen van producten zal in de komende jaren drastisch veranderen.

Actie: We zijn al druk bezig met het ontwikkelen van agents voor verschillende bedrijven in Nederland. We gaan onze kennis en kunde in dit domein significant uitbreiden. Wij gaan dit jaar business agents bouwen!

Multimodaliteit: AI-Zwitsers zakmes

Wat is multimodaliteit? Multimodaliteit verwijst naar de mogelijkheid van AI om taken in meerdere domeinen uit te voeren. Een AI-tool die bijvoorbeeld een tekstbestand kan omzetten in een afbeelding, is deels multimodaal. Een tool die een tekstbestand kan omzetten in een afbeelding, een stuk muziek en een grafiek, is nog veelzijdiger oftewel multimodaler. In 2024 zal deze capaciteit van AI-tools significant toenemen. AI tools worden beter in het uitvoeren van diverse taken, ook zullen er modaliteiten toegevoegd worden aan het arsenaal. AI’s worden Zwitserse zakmessen.

Visie: Multimodale tools worden steeds crucialer binnen bedrijven. Stel je voor dat de omzetting van data naar dashboards niet meer door een heel team, maar door slechts één persoon met de ondersteuning van een AI-tool uitgevoerd kan worden. Dit is ook mogelijk bij het opzetten van marketingcampagnes op diverse platformen. Deze trend zal zichtbaar zijn in veel sectoren die gericht zijn op het omzetten van data of informatie van het ene format naar het andere. Bijvoorbeeld, je kunt vragen: "Laat zien hoeveel winst ik heb gemaakt op dit product bij klantgroep A in de afgelopen drie maanden." Of als je een marketingcampagne wilt uitvoeren met verschillende soorten media.

Actie: Het is essentieel dat leidinggevenden binnen bedrijven bewust worden gemaakt van deze ontwikkelingen. Deze technologische vooruitgang zal invloed hebben op bedrijfsstructuren, het aantal benodigde medewerkers en de inhoud van veel functies. We merken dat veel bedrijven nog niet goed zijn voorbereid op deze veranderingen.

Open / gesloten: Wie, wat, waar, waarom?!

Gesloten modellen: Als het gaat om AI-modellen, staat de vraag centraal: maak je jouw model publiekelijk beschikbaar, of houd je de 'weights' (parameters die bepalen hoe het model data interpreteert) voor jezelf? OpenAI kiest bijvoorbeeld voor een gesloten model, waarbij ze hun eigen businesscases ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan zijn de GPT-modellen, aangepaste versies van ChatGPT die instructies, extra kennis en een combinatie van vaardigheden combineren - een soort app-store voor LLMs. Deze benadering zien we groeien bij de grote maar gesloten spelers, Open AI & Chatgpt, Microsoft’s Co-pilot, en diverse Adobe AI-tooling.

Visie: Bestaande applicaties zoals ChatGPT, Microsoft 365, Adobe en anderen zullen hun suite uitbreiden met nieuwe AI functionaliteiten.

Actie: De snelle ontwikkelingen kunnen leiden tot een kenniskloof. Wij zullen onze workshops aanpassen om de meest recente tooling te integreren in het lesmateriaal.

Open modellen: Aan de andere kant zijn er open modellen. Meta heeft bijvoorbeeld hun modellen gepubliceerd, en er zijn ook modellen volledig gebouwd door een community. Dit stimuleert onderzoek naar de implementatie van deze modellen in verschillende omgevingen en condities, zoals academisch onderzoek of het finetunen van modellen voor specifieke toepassingen, zoals het beantwoorden van wiskundige vragen.

Het voordeel van open modellen is dat ze vaak aan de voorhoede staan van AI-innovatie. Bovendien wordt innovatie uit de open modelwereld vaak toegepast in de gesloten modelwereld.

Visie: Innovatie vindt plaats in het open domein. Doorbraken in het open domein zullen later in het gesloten domein worden geïmplementeerd.

Actie: We volgen de innovaties in het open domein op de voet. Door deze doorbraken te inventariseren, krijgen we een helder beeld van de toekomstige ontwikkelingen in AI, en kunnen we onze producten en diensten dienovereenkomstig aanpassen. We zullen onze klanten ook actief informeren over deze ontwikkelingen.

GPT-4 een gesloten model - WizardLM een open model

Deze afbeelding laat zien dat open & gesloten modellen in sommige categorieren niet ver van elkaar liggen. Een gesloten of open model is dus niet per defacto beter!

Sidenote over modellen: “Betere modellen”, it is een trend die vrijwel continue is. Modellen worden niet alleen kleiner, toegankelijker en makkelijker om te gebruiken. Ook de mate warin ze getrained worden, hoe we informatie uit ze onttrekken en hoe we met ze omgaan wordt beter. Je kunt meer met minder; modellen worden kleiner, lichter, maar effectiever.

Het uitbreiden van AI capaciteit: 1, 2, 4, 8, 16…

Capaciteitsuitbreiding: AI's vermogen om tekst, video, audio, en meer te produceren gaat groeien. Dit omvat ook verbeterde communicatie met het internet en andere LLMs, gebruik van externe tools, het context window en externe kennis. Elk onderdeel van een AI kan worden gezien als een vervanging van een computercomponent. Zie de onderstaande ter illustratie:

CPU (processor): Net zoals de CPU van een computer elk jaar krachtiger wordt, zal ook de capaciteit van LLMs toenemen. Dit betekent dat een LLM meer taken sneller, effectiever en beter kan uitvoeren.

RAM (geheugen): Het 'context window', ofwel de hoeveelheid extra informatie die je kunt meegeven aan een LLM-query, zal ook groeien. Dit verbetert de mogelijkheden voor complexe vragen en analyses waarbij je externe documenten of informatie meegeeft. Concreet, denk hierbij aan het uploaden van 100 PDF bestanden voor analyze.

Bestandssysteem: Op dit moment heeft een LLM geen geheugen vergelijkbaar met een bestandssysteem. Dit betekent dat een LLM informatie van eerdere interacties niet kan 'onthouden'. Er wordt gewerkt aan oplossingen met externe databases, en we verwachten dat dit een belangrijk focuspunt zal zijn in 2024 en mogelijk 2025.

Tooling: AI's vermogen om externe tools aan te spreken en taken uit te laten voeren zal aanzienlijk verbeteren. Dit opent deuren naar nieuwe mogelijkheden en efficiënties. Zo kan een LLM die niet in staat is om te rekenen deze taak uitzetten bij een externe tool zoals een rekenmachine.

Video, audio en andere output: De kwaliteit en kwantiteit van deze output zal blijven toenemen. 2024 wordt naar verwachting het jaar van bewegende beelden.

Ethernet/Browser + andere LLMs: Net als ChatGPT informatie zoekt via Bing, zal de mogelijkheid van LLMs om informatie te zoeken via het internet en de interactie met andere LLMs verder ontwikkelen. Denk hierbij aan gespecialiseerde agents.

Visie: We verwachten significante vooruitgang in elk van de bovengenoemde gebieden in 2024, met uitzondering van opslag/geheugen. We zien geen grote ontwikkelingen die AI inherent de mogelijkheid geven om te 'onthouden', maar dit kan eind 2024 of begin 2025 veranderen.

Actie: Onze ambitie is om bedrijven met AI toekomstbestendig te maken. We bereiden onze producten en klanten voor op snelle ontwikkelingen in de wereld van AI, met als doel elk bedrijf een AI-bedrijf te maken. De producten die we bouwen zijn berust op de bovenstaande ontwikkelingen.

Bytesize AI in 2024: Een toekomst vol groei en AI-innovatie

AI is onmiskenbaar de toekomst, en het is een toekomst waar wij willen dat bedrijven deel van uitmaken. Onze ambitie bij Bytesize AI is ambitieus maar duidelijk: van elk bedrijf een AI-bedrijf maken. Hoewel het onmogelijk is om alle bedrijven in Nederland te bedienen, zetten wij ons volledig in voor de bedrijven waarmee we samenwerken. We zien uit naar 2024, niet alleen vanwege de spannende ontwikkelingen in AI, maar ook om onze eigen groei als bedrijf voort te zetten.

In 2024 hebben we als doel vijf nieuwe klantprojecten aan te nemen en onze eerste AI-producten op de markt te brengen. Deze producten zullen zich richten op het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van efficiëntie en het bieden van diepgaande inzichten door middel van geavanceerde AI-technologieën.

Daarnaast zullen we onze dienstverlening uitbreiden met op maat gemaakte AI-oplossingen, gericht op specifieke uitdagingen en behoeften van onze klanten. Onze focus zal liggen op het bouwen van sterke, langdurige relaties met onze klanten, waarbij we samenwerken als partners in innovatie.

2024 belooft een fantastisch jaar te worden voor Bytesize AI en voor onze partners. We zijn vastberaden om een toonaangevende rol te spelen in de AI-revolutie, en we kijken ernaar uit om samen met onze klanten nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te benutten.