Over Bytesize AI

Wij bouwen naar een toekomst waarin elk bedrijf ondersteund wordt door AI. Wij zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf en individu de mogelijkheid moet hebben om op een veilige en effectieve manier gebruik te maken van AI, gericht op het leveren van optimale resultaten. Dit is de toekomst waarvoor wij ons inzetten.

Wij maken AI behapbaar

Wij maken AI behapbaar, bytesize. Onze methodiek houdt in dat we focussen op de elementen die er echt toe doen. Geen luchtige praat of speculatie. Concrete stappen, kennis en tools die u en uw werknemers een stapje verder helpen.

Wij leren elke dag, en de kennis en ervaring die wij hebben op het gebied van AI delen we graag met u. Innovatie staat niet stil, en wij ook niet.

Veranderen omwille verandering is geen progressie. Wij kijken naar wat werkt en wat niet werkt, hier zijn we eerlijk over. Geen AI zonder toegevoegde waarde.

Everyone needs AI”

We zien een toekomst waarin AI fungeert als de ondersteunende kracht achter elk individu en bedrijf. AI dient namelijk als een versterker van productiviteit. Dat wil zeggen, elk proces of persoon ondersteund door AI zal in feite een hogere kwaliteit en kwantiteit van output leveren dan diegenen zonder deze ondersteuning.

“Everyone needs AI” is ons toekomstbeeld. We bevinden ons in een tijd van transformatie, vol mogelijkheden voor marktverstoring. We zien een 'winner-takes-all' toekomst voor ogen, waarin AI een cruciale rol zal vervullen voor de winnaars.

"Elk bedrijf, een AI bedrijf"

Onze missie is het realiseren van onze visie: wij streven ernaar om AI beschikbaar te maken voor elk bedrijf, ongeacht de bedrijfsgrootte en het niveau van dataficatie en AI-kennis. De ervaring die we hebben opgedaan bij de grootste organisaties in Nederland zetten we in voor organisaties die het belang van AI erkennen, maar niet de noodzakelijke kennis en ervaring bezitten voor de implementatie van AI-applicaties.

Wie wij zijn

Een belangrijke les die ik heb geleerd, is dat ik als 'digital native' ervan overtuigd was dat een gedigitaliseerde oplossing per definitie de beste is. Echter, door de jaren heen heb ik geleerd dat 'gut feeling' en intuïtie net zo belangrijk zijn. Het cruciale inzicht hierin is dat de combinatie van intuïtie, 'gut feeling' en datagedreven sturen de beste resultaten oplevert. Ik noem dat datagedreven dominantie.
Paul Hoffman
Co-founder
5 jaar project manager AI transitie Ministerie van Defensie
Elk bedrijf zou de mogelijkheid moeten hebben om AI toe te passen in hun organisatie. Ongeacht de grootte van je organisatie zullen er altijd quick wins te behalen zijn op het gebied van optimalisatie,
Robin Koezen
Co-founder
8 jaar Machine Learning Engineer, 2 jaar Generative AI specialist

Graag met ons samenwerken?

Wij zijn benieuwd naar uw uitdagingen! Klik op de knop hieronder om contact op te nemen en een kennismaking te plannen.